Veel Nederlandse bedrijven hebben open posities op verschillende ICT-gebieden, en hebben problemen bij het invullen ervan. Het is niet voor iedereen duidelijk wat de redenen hiervoor zijn.

In dit whitepaper zullen we mogelijke redenen aanvoeren voor het lage aantal aanvragen en de nog lagere hoeveelheid geschikte kandidaten. Ook zullen we kijken naar de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Wat vind je in het whitepaper
  • De Nederlandse economie en de rol van de ICT-sector
  • Spanning op de ICT-arbeidsmarkt
  • Een alternatieve oplossing voor de recruitment van ICT-specialisten

Download dit whitepaper

Een krappe arbeidsmarkt in de Nederlandse ICT