SignD Identity GmbH is een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat in 2019 is opgericht en is gevestigd in Wenen, Oostenrijk. Het bedrijf biedt fundamentele elementen voor het digitaliseringsproces: de digitale identiteitscontrole en een sterk geïntegreerde onboardingoplossing. Steeds meer bedrijven moeten hun klanten auditen tijdens het onboardingproces (bijv. KYC - Know Your Customer (Ken uw klant), AML - Anti Money Laundering (Anti-witwaspraktijken)). SignD voorziet in effectieve en uitgebreide oplossingen om een brug te slaan tussen consumenten en dienstverleners die beide partijen veiligstellen.

backend-development

front-end-development

ui-ux-design

third-party API integrations

Het achterliggende lef

Waarschijnlijk is de 'digitale transformatie' tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor elk bedrijf. Terwijl veel bedrijven tegelijkertijd worden geconfronteerd met verschillende vormen van wettelijke nalevingsvereisten met betrekking tot hun producten. Digitale onboarding: een geïnteresseerde partij omzetten in een daadwerkelijke klant blijkt het grootste struikelblok te zijn voor een effectieve onlineverkoop van producten of diensten. Aan de andere kant bieden deze hindernissen ook aanzienlijk veel kansen voor groei.

Klanten laten gemiddeld 84 procent* van de online aankopen of registraties achter in de winkelwagen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Dat wil dus zeggen dat de huidige onlineverkoop in de detailhandel nog niet eens 20 procent van hun potentieel bereikt heeft.

SignD heeft dan ook de visie om bedrijven proactief te laten reageren op de huidige en toekomstige nalevingseisen, zodat hun klanten tijd en geld besparen door in te spelen op de veranderingen in de juridische complexiteit en de behoeften.

cases/images/1595409018_signd-responsive

Het vergaren van vereisten en de opstelling

SignD ontwikkelde een open architectuur voor een flexibel, digitaal framework dat eenvoudig kan worden uitgebreid en aangepast aan de uiteenlopende behoeften van de klant. In eerste instantie werden er basisbouwstenen met complexe reguleringsstromen ontwikkeld waarmee het belang van het concept kon worden aangetoond. Op basis van dat inzicht heeft SignD Amsterdam Standards benaderd om samen de implementatie van het gewenste digitale framework te plannen, met alle toeters en bellen die daarbij horen.

cases/images/1595409320_flow-identity-check

Levering van het framework

Het fundamentele framework werd al in het eerste jaar dat SignD werd opgericht in gebruik genomen. Met behulp van een smartphone is het mogelijk om direct identiteitscontroles uit te voeren zoals 'Bewijs van identiteit', 'Bewijs van verblijf en inkomen', 'Anti-witwaspraktijken' met inbegrip van 'Politiek prominente personen' en om stortingen te betwisten wanneer dat nodig is.

cases/slides/1595409393_1-native-app-start
cases/slides/1595409393_2-selfie-green
cases/slides/1595409393_3-uploaddoc-choose
cases/slides/1595409393_4-uploaddoc-example1
cases/slides/1595409393_5-uploaddoc-data
cases/slides/1595409393_6-uploaddoc-done
cases/slides/1595409394_7-address-de-autocorrect
cases/slides/1595409394_8-address-done
cases/slides/1595409394_9-done

Verdere ontwikkeling

Nadat de eerste klanten goed en wel aan de slag zijn gegaan, worden er nog meer functies aan het framework toegevoegd: Zakelijke identificatie, controles van risico-inlichtingen, 'Qualified Electronic Signature' (QES - Gekwalificeerde elektronische handtekening) en 'Payment Initiation Services' (Betalingsinitiëringsdiensten) op basis van PSD2 en lopende audits zoals 'AML-monitoring' en andere monitoringdiensten staan op het stappenplan voor de nabije toekomst. Bovendien zal elk afzonderlijk audittraject voortdurend worden verbeterd, zodat klanten zowel de nieuwste technologie als de methodologie kunnen gebruiken, zonder handmatige aanpassingen.

De realisatie

De SignD-instapdiensten, die juridische documenten uit 200 landen en regio's accepteren, leveren al een identiteitsbewijs dat is ingebed in dynamische workflows en dat aan de eisen van elke individuele klant voldoet. De overweldigend positieve marktreactie bevestigt de behoefte aan gebruikersvriendelijke, digitale onboardingproducten waarmee bedrijven en consumenten gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

Testimonial from SignD

Het ingenieuze ontwerpteam van Amsterdam Standard heeft zich bewezen als een ongelooflijk betrouwbare en proactieve partner, omdat ze de visie volledig begrijpen en vastbesloten zijn om deze te realiseren. De mate van professionaliteit en de samenhang van het hele team is iets wat ik zelden van dichtbij heb meegemaakt, en met verbazingwekkende resultaten. Op alle niveaus zijn we buitengewoon tevreden met het resultaat.

Lisandro Aguilar, Chief Operations Officer at SignD

Volgende case

Treasury en risk management cloudgebaseerd platform

Voor Zanders